M.R. oproep oudergeleding

Bericht van de M.R.
Wij zijn op zoek naar kritische ouders die interesse hebben om deel uit te maken van de Medezeggenschapsraad van de GKH.
Als u wilt meedenken over het beleid van de school, hier een duidelijke mening over heeft en niet bang bent om voor die mening uit te komen kunt u contact opnemen met dhr. L. Wouters via lwouters@lmc-vo.nl
Er kunnen maximaal twee ouders deelnemen aan de M.R. Bij veel aanmeldingen zal een selectie plaatsvinden.