Mathenesserdijk 455
3026 GH Rotterdam

T 010 476 59 56
Aanmelding en toelating

Contactpersonen

1e en 2e  jaars leerlingen:          3e en 4e jaars leerlingen:
Mw. A. van Raamsdonk               Dhr. W. Friederich
avanraamdonk@lmc-vo.nl                      wfriederich@lmc-vo.nl

Aanmelden voor klas 1: Vul dit formulier in.

Aanmelden voor klas 2 of 3: Vul dit formulier in.

Aanmelding- en plaatsingsprocedure schooljaar 2019 – 2020 voor leerlingen van groep 8, voor leerjaar 1)

OFFICIELE AANMELDING 

 • Voor leerlingen zonder LWOO-indicatie / advies
  • Aanmelden kan vanaf maandag 5 maart 2019 tot en met 15 maart 2019 langskomen om het aanmeldformulier in te vullen. U levert dan ook het adviesformulier van de basisschool + de unieke code voor het Onderwijskundig Rapport bij ons in. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
  • Ook kunt u de gegevens via dit formulier of telefonisch doorgeven. Let wel: U moet dan wel de unieke code voor het Onderwijskundig Rapport aan ons doorgeven.
 • Voor leerlingen met een LWOO-indicatie / advies
  • Aanmelden kan vanaf maandag ... februari 2019 tot en met ... maart 2019 door telefonisch een afspraak te maken met Dhr. Honig of Mevr. Van Raamsdonk. U levert dan ook het adviesformulier van de basisschool + de unieke code voor het Onderwijskundig Rapport bij ons in. U kunt ook zonder afspraak langskomen om het aanmeldformulier in te vullen. 
  • Ook kunt u de gegevens telefonisch doorgeven. Let wel: U moet dan wel de unieke code voor het Onderwijskundig Rapport aan ons doorgeven.
  • Er wordt dan een persoonlijk aanmeldgesprek ingepland.
  • Naar dit gesprek dient u mee te nemen: 
   • een adviesformulier van de basisschool,
   • de unieke code waarmee wij toegang krijgen tot het Onderwijskundig Rapport Al deze gegevens worden vooraf door de basisschool verstrekt.
   • de LWOO-indicatie of advies

PLAATSINGSPROCEDURE

 • In vrijwel alle gevallen zal een aanmelding leiden tot een plaatsing. Een uitzondering kan er gemaakt worden indien de school niet in het juiste onderwijs of in de juiste ondersteuning kan voorzien. Uiterlijk 5 april 2019 maakt de school dit bekend.
 • Voor schooljaar 2019 – 2020 zijn er op de G K van Hogendorp in ieder geval 70 plaatsen beschikbaar in het eerste leerjaar.
 • Indien er een lotingsprocedure plaats moet vinden geldt er een voorrangsregel voor leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus hebben die onderwijs volgt op de betreffende locatie “.

VERVOLG

 • Intakegesprek
  De G. K. van Hogendorp hecht grote waarde aan de samenwerking tussen ouder, leerling en school.
  Daarom wordt er met elke leerling die geplaatst is een intakegesprek (kennismakingsgesprek) gevoerd. Hierbij zijn de ouders ook aanwezig. Tijdens dit gesprek willen we een beeld krijgen van de interesses, de talenten en de motivatie van de leerling. Ook inventariseren we tijdens dit gesprek eventuele ondersteuningsbehoefte. Aansluitend bespreken we wat we van elkaar mogen verwachten. Tot slot krijgt u informatie over de start van het nieuwe schooljaar.


 INFORMATIE/VRAGEN

Voor meer informatie over de plaatsingprocedure verwijzen we naar

Ga snel naar
Belangrijk nieuws

Aanmelden voor klas 1: Vul dit formulier in.

Aanmelden voor klas 2 of 3: Vul dit formulier in.