Mathenesserdijk 455
3026 GH Rotterdam

T 010 476 59 56
Het team

G.K. van Hogendorp maakt onderdeel uit van de divisie VMBO van de Unie Noord van ons schoolbestuur, LMC Voortgezet Onderwijs. Het bestuur is gehuisvest aan het Henegouwerplein 16 in Rotterdam.

Het college van bestuur bestaat uit:
dhr. M. Otto (voorzitter) en dhr. R. van Elgershuizen.

De scholengroep directeur staat aan het hoofd van de school.
De dagelijkse leiding is in handen van de locatieleider en diverse coördinatoren. 

De schoolleiding van de G.K. van Hogendorp
Dhr. L. Montulet    Scholengroep directeur
Dhr. L. Braber Locatieleider
 
Docenten met coördinerende taken

Dhr.M. Oosterveerl

Leerjaar coördinator bovenbouw
Dhr. D. Ilic Leerjaar coördinator bovenbouw
Mw. J.W.L. van Raamsdonk Leerjaar coördinator onderbouwZorgcoördinator
Mw. S. Salguero Alcalá ELOS coördinator 
Dhr. J.A. Tavenier Veiligheidscoordinator

Dhr. L.H.A. van Collenburg

Studiekeuze begeleiding + LOB
Mw. M van Aerde Remedial Teaching
   

 

Docenten   
Dhr. X. Aret Kerndocent
Dhr. A. Benamar Sectorprogramma MVI en E&O 
Mw. J. van Beveren Maatschappijleer
Dhr. M. Boer Economie en Sectorprogramma E&O
Dhr. R de Bolster Natuurkunde
Dhr. T. Bos MVI
Mw. S. Bouten Kerndocent
Dhr. L.H.A. van Collenburg Nederlands
Dhr. I. Emiç Gymnastiek
Mw. J. Fortes Vareila Engels
Dhr. H. de Groot Natuur en Scheikunde 
Mw. K. van Halem Spaans
Mw. S. Heuvelman Kerndocent
Dhr. A.G. Honig Kerndocent 
Mw. L. van der Hoek Sectorprogramma Zorg en Welzijn
Dhr. R. van Hoek Sectorprogramma MVI
Dhr. D. Ilic Economie en Sectorprogramma E&O 
Dhr. M. Oosterveer Economie en Sectorprogramma E&O
Dhr. R van Hetten Wiskunde
Mw. J.W.L. van Raamsdonk Kerndocent
Mw. G. Salguero Spaans
Mw. Y. Slieker Kunstvakken
Mw. L. Specht Mentor + Rekenen coördinator
Dhr. J.A. Tavenier Gymnastiek 
Mw. E.D. Verschuren Kerndocent
Dhr. L. Vieira Engels
Dhr. L.H.L. Wouters Kerndocent
   
 
Onderwijsondersteunend Personeel
Dhr. J. Souisa Schoolmaatschappelijk werk
Mw. S. Delgado Stagiaire SMW
Mw. L.  Korsten Othopedagoog
Dhr. F. van der Zwan Conciërge
Mw. J. de Wit Onderwijsassistente
Mw. L. Pleumeekers Administratie + Rooster
Dhr. A. Kabbouch Systeem/netwerkbeheer + TOA
Mw. M.J. da Veiga Kantinebeheer
Tanja Tasci Schooloudercontactpersoon
Mw. T. Yas Bibliotheek

Ga snel naar
Data laatste weken
Vrijdag 17 juli leerlingen 3C presentatie eindopdracht fotografie 
Waar: Theater Babel, Eendrachts-straat 81
tussen 19.00 – 21.00 uur