Mathenesserdijk 455
3026 GH Rotterdam

T 010 476 59 56
Praktische informatie

Schoolgids 2018-2019

 

De schoolregels van de G. K. van Hogendorp

Voor en na schooltijd

 • Geef adreswijzigingen en/of nieuwe telefoonnummers direct door zodat wij je kunnen bereiken.
 • Zorg dat wij er trots op kunnen zijn dat je een leerling van onze school bent, veroorzaak dus geen overlast in de buurt en blijf na schooltijd nergens voor de deur of in de portieken van onze buren hangen.
 • Als de school tijdens de lesuren activiteiten organiseert binnen of buiten het gebouw die deel uitmaken van je opleiding/opvoeding, ben je verplicht om daar bij aanwezig te zijn.  Organiseer je zelf een leuke activiteit, overleg dit dan eerst met de schoolleiding.
 • Pauzeren gebeurt in de kantine of voor de school. Ga niet de hoek om of uit het zicht van de surveillanten. Na schooltijd  ga je direct naar huis. Veroorzaak geen overlast bij de omwonenden. 
 • De GKH is ook jouw school en je bent er dus medeverantwoordelijk voor dat het gebouw netjes en opgeruimd is. Laat dus nergens rommel achter.
 • Je moet dagelijks tussen 8.15-17.00 beschikbaar zijn voor de school. Lessen en straflessen gaan altijd vóór buitenschoolse afspraken of werk.
 • Roken is verboden voor alle leerlingen. Zowel in als om de buurt van de school. Dit geldt ook tijdens buitenschoolse activiteiten, pauzes en tussenuren.
 • Zorg dat je er altijd netjes uitziet. Besteed aandacht aan je uiterlijke verzorging en bewaar trainingspakken en joggingbroeken voor het sportveld.

  

In de school 

 • Zorg dat je 15 minuten voor het begin van je 1ste les aanwezig bent (meestal 8.15 uur dus) en dat je op tijd bij het lokaal staat. Als je te laat bent meld je je bij de conciërge. Je wordt pas in de les toegelaten als je een te laat briefje van de conciërge hebt.
 • Gedraag je rustig in het gebouw. Praat op een rustige toon met elkaar en tijdens de lessen loop je niet zonder toestemming door het gebouw.
 • Ingang Mathenesserdijk 457 wordt uitsluitend gebruikt tijdens de pauzes en voor bezoekers.
 • Bij het naar boven gaan maak je als leerling gebruik van de juiste trap. Onderaan de trap staat aangegeven voor welke lokalen je de voortrap of de achtertrap gebruikt.
 • De brandtrap van de gymzaal tot aan de 1ste etage is voor noodsituaties en mag alleen gebruikt worden met toestemming.
 • Tijdens de pauzes ben je in de kantine, of voor de school. De gang en het toilet bij de gymzaal zijn in de pauze verboden terrein.
 • Zorg dat je binnen en buiten meehelpt om alles na de pauze weer netjes achter te laten! Bovenbouw leerlingen gaan bij de 1ste bel naar boven. Onderbouw leerlingen gaan bij de 1ste bel naar binnen en bij de 2e bel naar boven.
 • Laat je tas niet onbeheerd in de gang staan, je bent zelf verantwoordelijk voor al je spullen.
 • Alleen tijdens de pauze mag je iets eten / snoepen of drinken en nooit in de lokalen. In het hele gebouw mag je geen kauwgom kauwen. Ook mag er geen energydrank in en om de school worden gedronken.
 • In het gebouw draag je geen koptelefoons, petjes e.d..
 • Neem geen elektronische apparatuur mee naar school. In het gebouw staat je mobiele telefoon uit. Alleen met toestemming van de docent mag je het huiswerk in je telefoon noteren. Bij misbruik kan deze in beslag worden genomen.

  

Tijdens de lessen

 • Om aan de les te kunnen deelnemen moet je de volgendespullen altijd bij jehebben: de juiste boeken en schriften voor de dag, een multomap A4 met voldoende blaadjes en daarin de schoolregels. Je agenda, een etui met daarin meerdere pennen, potlood en waar nodig een geo-driehoek, liniaal, gum, rekenmachine enz.
 • Natuurlijk heb je het huiswerk altijd gemaakt. Ben je afwezig dan kijk je in Magister of op Moodle. Je bent verantwoordelijk voor het op tijd inhalen van so’s en repetities (binnen een week). Daarover maak je zodra je weer beter bent afspraken met de docent. Als je later komt of eerder weg moet, maak je eerst de voor die dag geplande so’s of repetities.
 • Tijdens de les ben je in het lokaal. Alleen met toestemming van de leerkracht mag je tijdens de lesuren op de gang zijn.
 • Tegenover iedereen die op de GKH werkt gedraag je je respectvol en beleefd. Ook je medeleerlingen behandel je zoals je ook zelf graag behandeld wilt worden.
 • Zorg dat er geen reden is  om niet tot de les toegelaten te worden. In elk geval van verwijdering moet je je altijd melden bij de leerlingadministratie.
 • Tijdens de lessen doe je je jas uit, deze hang je op de kapstok.
 • Voor de gymlessen gebruik je aparte sportkleding en schoenen die je alleen in de zaal draagt. Leerlingen van de onderbouw dragen hun GKH shirt. Als je een goede reden hebt om een keer niet mee te gymmen moet een van je ouders dit van tevoren bij de school melden. Wel moet je gewoon je gymspullen meenemen en bij de les aanwezig zijn . Als je vaak een gymles mist zal de gymdocent om  een doktersverklaring vragen. Teveel gemiste gymlessen moeten ingehaald worden.

 

Verzuim

Als je ziek bent bellen je ouders ’s morgens vóór 8.30 uur de conciërge. Vaak zal de conciërge later op de morgen nog eens ter controle bellen, zeker als je afwezigheid niet gemeld is. Is er niet gemeld en kunnen wij niemand bereiken dan ben je ongeoorloofd absent. Als dit vaker voorkomt zijn wij verplicht om dit bij leerplicht te melden.

Als je tijdens de schooluren ziek naar huis wilt heb je altijd toestemming van de docent nodig. Met toestemming van de docent meld jij je bij de leerling-administratie. Wij bellen dan je ouders om aan te geven dat je ziek naar huis wilt en of zij hier toestemming voor geven. Zonder contact met ouders mag je niet naar huis.

Als je naar een arts of andere instantie moet, heb je daarvoor een afspraak gemaakt. Dit geef je dus van tevoren aan door middel van een afsprakenkaart. Heb je geen afsprakenkaart dan moeten je ouders van tevoren bellen. Bij terugkomst meld je je bij de conciërge of leerlingadministratie  met de  afsprakenkaart. Zonder bericht van je ouders of afsprakenkaart kun je dus niet weg. Bij vertrek meld je dit even bij de conciërge of leerlingadministratie. Je gaat dus nooit zonder toestemming van de schoolleiding de deur uit.

Uiteraard probeer je je afspraken zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen.

Te laat op school en in de les

Als je te laat bent op school meld je je bij de conciërge. De conciërge meldt in Magister dat je aanwezig bent en je krijgt van hem een briefje. Dit briefje laat je aan de docent zien bij binnenkomst. Je wordt alleen in de les toegelaten als je een te laat briefje van de conciërge hebt.

Wanneer je je aan de regel houdt om 15 minuten voor het begin van je 1ste les op school te zijn, zal het zelden voorkomen dat je door de RET te laat bent. We verwachten dat je met standaardvertragingen rekening houdt door op tijd van huis te vertrekken. Ook te laat komen bij de gym levert een te laat melding op. Als je vervolgens te laat bij een les aankomt zonder toestemming van een docent wordt je ook te laat gemeld.

Consequenties van te laat komen:

Kom je te laat op school of bij een les dan moet je je de volgende ochtend voor 08:15 op school melden. Ben je de volgende dag niet voor 08:15 op school dan krijg je weer een te laat melding en moet je je de volgende dag weer voor 08:15 melden. Na 5 x te laat komen moet je ook ’s middags nakomen en wordt er contact opgenomen met je ouders. Dit is ook na 10x, 15x, 20x, (etc.) te laat. Bij 12x te laat volgt een melding bij Leerplicht. Gevolg is een officiële waarschuwing. Bij 15x volgt een 2de melding. Gevolg is een persoonlijk gesprek. Bij 18x volgt een 3de melding. Gevolg is een taakstraf bij Bureau Halt of proces verbaal.

Ga snel naar
Belangrijk nieuws

Open dag:

Zaterdag 9 Februari 2019, 10:00 - 15:00 uur