Mathenesserdijk 455
3026 GH Rotterdam

T 010 476 59 56
Belangrijke data

 

 Belangrijke data: 

18-09-2018  - Informatieavond Ouders klas 1 t/m 4

02-10-2018 - Studiedag docenten

04+05-10-2018 - Globaland klas 2

08-10 t/m 10-10-2018 Werkweek klas 1

12-11-2018  - Rapportavond

17-12 t/m 20-12-2018 Tentamenweek 1 Klas 3 en 4

20+22-12-2018 Kerstviering

04+05-02-2019  - Rapportavonden

05-03-2019 - Informatieavond Determinatie klas 2

11-03 t/m 15-03-2019 - Tentamenweek 2 Klas 4

15+16-04-2019  - Rapportavond 

15 t/m 19-04-2019 - CSPE Examens 

10-05-2019 Examen Nederlands GL

13-05-2019 Examen Economie GL

14-05-2019 Examen NASK GL

16-05-2019 Examen Wiskunde GL

17-05-2019 Examen Engels GL

25-05-2018 Examen Spaans GL

11 t/m 14-06-2019 Tentamenweek 2 Klas 3

12-06-2019 Normering eindexamens bekend 

01-06 -2019 Londen reis klas 3 

 

Bijzonder verlof

Extra verlof in verband met een bruiloft, jubileum, of voor religieuze feestdagen moeten door de ouders/verzorgers op tijd worden aangevraagd bij de schoolleiding. Dit moet minimaal twee weken van te voren gebeuren door middel van een verlofformulier. Verlof voor meerdere dagen moet ruim van te voren worden aangevraagd. De Leerplichtwet gaat ervan uit, dat u zich aan de schoolvakanties houdt. Alleen in bijzondere gevallen kan daar vanaf geweken worden. Als ouders vanwege hun beroep onmogelijk tijdens de schoolvakanties verlof op kunnen nemen, kan bijzonder verlof worden aangevraagd. Dit mag nooit gedurende de eerste twee weken na de zomervakantie. Bij deze aanvraag moet altijd een werkgeversverklaring of ander bewijs worden overlegd. De school is verplicht de namen van leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn te melden bij leerplicht. Gebeurt dit regelmatig dan kan een boete volgen.

 

Schoolvakanties              van                                       tot en met

 

Herfstvakantie                22-10-2018                          28-10-2018

Docenten dag  LMC                             13-11-2018

Kerstvakantie                 22-12-2018                          06-01-2019

Voorjaarsvakantie           23-02-2019                         03-03-2019

Meivakantie                   20-04-2019                          05-05-2019

Hemelvaart                   30-05-2019                          31-05-2019

2e Pinksterdag                                   10-06-2019                                   

Zomervakantie              19-07-2019                          01-09-2019

 

Ga snel naar
Belangrijk nieuws

Aanmelden voor klas 1: Vul dit formulier in.

Aanmelden voor klas 2 of 3: Vul dit formulier in.