Mathenesserdijk 455
3026 GH Rotterdam

T 010 476 59 56
Belangrijke data

 

 Belangrijke data: 

17-09-2019  - Informatieavond Ouders klas 1 t/m 4

14-10 t/m 16-10-2019 Schoolkamp VMBO 1

21-10 t/m 25-10 2019  Herfstvakantie

18-11 t/m 21-11-2019 Tentamenweek 1 Klas 3 en 4

02-12 + 03-12 2019 Rapportavond

20+22-12-2019 Kerstviering

20-12-2019 t/m 03-01-2020 Kerstvakantie

Open dagen
Vrijdag 17 januari 16.00 - 20.00 uur
Zaterdag 18 januari 10.00 - 12.30 uur

10-02 + 11-02-2020 Rapportavonden

05-03-2019 - Informatieavond Determinatie klas 2

23-03 t/m 26-03-2020 Tentamenweek 2 Klas 4

30-03-2020 start CSPE Examens 

06-04-2020 start stages vmbo 3

20-04 t/m 01-05-2020 Mei vakantie

04-05 of 06-05-2020  Rapportavond

05-05-2020 Bevrijdingsdag

08 t/m 12-06-2020 Tentamenweek 2 Klas 3

06-07 -20120 Londen reis klas 3 

13-07-2020 Laatste lesdag

 

Bijzonder verlof

Extra verlof in verband met een bruiloft, jubileum, of voor religieuze feestdagen moeten door de ouders/verzorgers op tijd worden aangevraagd bij de schoolleiding. Dit moet minimaal twee weken van te voren gebeuren door middel van een verlofformulier. Verlof voor meerdere dagen moet ruim van te voren worden aangevraagd. De Leerplichtwet gaat ervan uit, dat u zich aan de schoolvakanties houdt. Alleen in bijzondere gevallen kan daar vanaf geweken worden. Als ouders vanwege hun beroep onmogelijk tijdens de schoolvakanties verlof op kunnen nemen, kan bijzonder verlof worden aangevraagd. Dit mag nooit gedurende de eerste twee weken na de zomervakantie. Bij deze aanvraag moet altijd een werkgeversverklaring of ander bewijs worden overlegd. De school is verplicht de namen van leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn te melden bij leerplicht. Gebeurt dit regelmatig dan kan een boete volgen.

 

Schoolvakanties              van                                       tot en met

 

Herfstvakantie                21-10-2019                          25-10-2019

Kerstvakantie                 20-12-2019                          03-01-2020

Voorjaarsvakantie           24-02-2020                         28-02-2020

2e Paasdag                    13-04-2020   

Meivakantie                   20-04-2020                          01-05-2020

Bevrijdingsdag               5 mei

Hemelvaart                   21-05-2020                          22-05-2020          

Zomervakantie              20-07-2020                          31-08-2020

 

Ga snel naar
Data laatste weken
Vrijdag 17 juli leerlingen 3C presentatie eindopdracht fotografie 
Waar: Theater Babel, Eendrachts-straat 81
tussen 19.00 – 21.00 uur