Mathenesserdijk 455
3026 GH Rotterdam

T 010 476 59 56
Lestijden en rooster

De lessen bij ons op school duren 60 minuten. Elke lesdag wordt opgestart bij de mentor. Elke klas heeft minstens vijf lessen per dag. We vinden het belangrijk dat er zo weinig mogelijk lessen uitvallen. Natuurlijk is dit niet altijd te voorkomen. Wanneer een docent ziek is, of er om een andere reden opeens een les uitvalt, krijgen de leerlingen een roosterwijziging. In principe wordt de les overgenomen door een collega. Als dit niet lukt, dan wordt het rooster gewijzigd om tussenuren te voorkomen. Het kan dus gebeuren dat je later moet beginnen of eerder uit bent dan op het jaarrooster staat vermeld. Bij twijfel altijd bellen!

Bij rapportvergaderingen is er een verkort lesrooster.

Onze lestijden zijn:                                               verkort rooster                                  

lesuur   van         tot                                             lesuur   van         tot

1               08:30 09:00                                          1      08:30    09:00

2               09.00 10.00                                          2       09.00    09.45

3               10.00 11.00                                          3       09.45    10.30

PAUZE       11.00 11.30                                       PAUZE   10.30    10:50

4               11.30 12.30                                          4       10.50    11.35

5               12.30 13.30                                          5       11.35    12.20

PAUZE        13.30 14.00                                         6       12.20    13.05

6               14.00 15.00

7               15.00 16.00

Ga snel naar
Data laatste weken
Vrijdag 17 juli leerlingen 3C presentatie eindopdracht fotografie 
Waar: Theater Babel, Eendrachts-straat 81
tussen 19.00 – 21.00 uur