Mathenesserdijk 455
3026 GH Rotterdam

T 010 476 59 56
PTA

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

In het PTA staat voor ieder vak beschreven welke lesstof wordt getoetst, wanneer dit gebeurt en op welke manier. Ook staat er vermeld welke toetsen eventueel nog herkanst mogen worden.
Deze herkansingen moeten plaatsvinden voor het eind van elke periode. Alle examenregels en afspraken die gelden voor het examentraject 3 en 4 staan in het PTA vermeld. Het PTA liggt ter inzage bij de leerlingadministratie en zijn hieronder te downloaden.

Downloads:

Examengids 2018-2020

PTA klas 3 BBL

PTA klas 3 KBL

PTA klas 3 GL

PTA klas 4

Ga snel naar
Data laatste weken
Vrijdag 17 juli leerlingen 3C presentatie eindopdracht fotografie 
Waar: Theater Babel, Eendrachts-straat 81
tussen 19.00 – 21.00 uur